top of page

Personvern, informasjonskapsler, samtykke og brukervilkår

Når du tar i bruk spillet vårt Habiit som forebygger skolevegring og bedrer rutiner i hverdagen, skal du samtidig vite at de personopplysninger som samles inn er gjort på en måte som tilfredsstiller personvernet. Du skal også være trygg på at spillet ivaretar nødvendig samtykke.

 

Under beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, vår bruk av informasjonskapsler på denne siden, og hvordan du kan ta kontroll over egne data. Vi gjør også rede for hvilke brukervilkår som gjelder for bruk av appen Habiit og hvordan foreldre kan samtykke til bruk for barn under 13 år.

BRUKERVILKÅR FOR HABIIT

 

1.Tackl AS og Habiit

Tackl AS («Tackl») tilbyr en applikasjon («Appen») for barn i skolealder. Formålet med Appen er å tilby et spillprodukt for å hjelpe barn i å skape gode vaner i hverdagen. Appen har som målsetting å motivere barn til å mestre situasjoner som kan hindre dem i å komme seg til skolen, og hjelpe barn med å redusere symptomer på angst og depresjon. Brukere av appen kan være både barn, foreldre, lærere og behandlingspersonell («Brukere»)

 

Dette er brukervilkårene for Appen («Brukervilkårene»). Brukervilkårene er bindende for alle Brukere av Appen, og alle Brukere forplikter seg dermed til å følge Brukervilkårene.  Brukerne har ansvar for de handlinger de utfører når de benytter Appen. Tackl forbeholder seg retten til å gjøre Appen utilgjengelig for Brukere som ikke etterlever Brukervilkårene.

 

2. Registrering, brukernavn og passord

Brukere må registrere seg i Appen. Ved registrering oppgir Brukeren et kallenavn og en e-postadresse for å lage en brukerkonto («Brukerkonto»). Kallenavn skal ikke være Brukerens fulle navn. E-postadresse som oppgis vil benyttes ved eventuelle henvendelser fra/til Tackl, for eksempel ved tilbakestilling av passord. Brukeren velger selv et passord. Brukernavn og passord er personlig, og dersom Brukeren mistenker at brukernavn/passord benyttes av en annen skal passord byttes umiddelbart.

 

3. Abonnement og betaling

Tackl tar ikke betalt for nedlasting av Appen. Bruker får 7 dagers gratis prøveperiode ved nedlasting av Appen. Etter prøveperioden vil Bruker få tilbud om å tegne abonnement. Bruker kan velge mellom månedlig og årlig abonnementsperiode («Abonnementsperiode»). Bruker skal betale for hver Abonnementsperiode den pris som er oppgitt ved tegning av abonnementet. Ved tegning av abonnement benytter bruker innebygd betalingsfunksjonalitet i App Store, og betaler for første Abonnementsperiode. Bruker belastes videre den dato, eller nærmeste virkedag, da ny Abonnementsperiode starter å løpe.

 

4. Angrerett

Appen er en digital ytelse, og det gjelder unntak for angrerett ved avtaler om digitale ytelser så fremt forhåndssamtykke og erkjennelse foreligger.

Ved nedlasting av Appen erkjenner og samtykker Bruker til at angreretten bortfaller. 

5. Oppdateringer og tilgjengelighet

Tackl forbeholder seg retten til å foreta vedlikehold og oppdateringer i Appen, og det kan derfor forekomme perioder hvor Appen tidvis er utilgjengelig. Tackl er ikke ansvarlig for Appens tilgjengelighet ved oppdateringer eller vedlikehold.

6. Immaterielle rettigheter

Alt av Appens innhold, og de tilhørende opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter tilhører Tackl og er Tackl sin eiendom. Bruker er ansvarlig for at bruk av Appen ikke gjøres i strid med Tackl sine immaterielle rettigheter. Bruker har ingen rett til å bruke Tackl sine immaterielle rettigheter uten særskilt avtale.

7. Oppsigelse av abonnement og sletting av Brukerkonto

Det foreligger ingen bindingstid for abonnementet, men abonnementet løper til oppsigelse. Bruker kan si opp abonnementet før inneværende Abonnementsperiode utløper. Bruker vil ha tilgang til Appen ut Abonnementsperioden. Oppsigelse av abonnement gjøres ved å gå til «mitt abonnement» under «innstillinger» siden i Appen, eller ved å følge denne fremgangsmåten: https://support.apple.com/no-no/HT202039. Bruker kan ved oppsigelse av abonnement velge å la Brukerkonto være lagret i Appen for eventuell senere bruk, eller Bruker kan slette sin Brukerkonto.  

Tackl kan slette Brukerkontoer dersom det foreligger brudd på Brukervilkårene, eller annen rimelig grunn. Hvis abonnement blir sagt opp, eller hvis Tackl suspenderer Brukers adgang tilgang til Appen, vil Tackl ikke refundere beløp som allerede er betalt av Bruker.

 

8. Varsomhet ved bruk

I Habiit mottar Brukere digitale belønninger ved å bevege seg fysisk fra hjemmet mot skolen. Tackl oppfordrer Brukere til å være varsom i trafikken og være ekstra varsom i sine omgivelser i denne delen av spillet. I henhold til punkt 1 har Brukere ansvar for de handlinger de utfører når de benytter Appen, og dette er også gjeldende her.

 

9. Personvern

Tackl vil gjennom Appen behandle personopplysninger om Bruker. Bruker kan lese mer om hvordan Tackl behandler personopplysninger i personvernerklæringen.

 

10. Endringer i Brukervilkårene

Tackl kan endre Brukervilkårene. Det er Brukers ansvar å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende Brukervilkårene. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil Bruker bli varslet. Dersom Brukeren fortsetter å bruke Appen etter at en endring er gjort, anses Brukeren for å ha akseptert endringen(e). 

De til enhver tid gjeldende Brukervilkårene finnes på https://www.tackl.no/personvern-og-brukervilkår.

 

11. Tvister

Disse Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

 

12. Kontaktinformasjon

info@tackl.no

PERSONVERNERKLÆRING FOR TACKL AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Tackl AS ("Tackl").

1. Formålet med behandlingen av personopplysninger

For å kunne tilby bruk av Appen er det nødvendig å behandle personopplysninger.

Tackl behandler personopplysninger om brukere av Appen. Disse personopplysningene er epostadresse, brukerens subjektive meninger og inntrykk av daglige rutiner, skolefag og andre skolerelaterte aktiviteter, brukerlokasjon, koordinater til skole og brukerens timeplan. I tillegg blir brukere bedt om å oppgi et valgfritt kallenavn. Som det følger av Appens brukervilkår skal kallenavn ikke være brukerens fulle navn.

 

Informasjon knyttet til brukerens lokasjon vil kun innhentes når appen er i bruk og åpen på brukernes smarttelefoner. Appen vil altså ikke foreta en løpende «bakgrunnsoppdatering» av denne informasjonen. E-postadresse som oppgis vil benyttes ved eventuelle henvendelser fra/til Tackl, for eksempel ved tilbakestilling av passord.

 

Tackls behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR art. 6 (1) a) samtykke, som avgis av den foresatte før bruker kan ta i bruk Appen. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte Tackl eller slette konto i appen. Dersom samtykket trekkes tilbake vil ikke appen kunne brukes.  

 

2. Sikkerhet

Tackl har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene i Appen behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3. Mottakere av personopplysningene

Tackl gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten. Tackl behandler heller ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

4. Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til Tackl har den registrerte rett til å kreve

-       innsyn i,

-       korrigering av og/eller

-       sletting av

personopplysninger som gjelder den registrerte.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har den registrerte til enhver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte Tackl.

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over Tackls’ behandling av personopplysningene. 

5. Oppbevaringstid

Tackl vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at lagring vil gjøres så lenge brukeren benytter Appen. Ved inaktivitet i over ett år vil opplysningene slettes og/eller anonymiseres.  

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

6. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan Tackl behandler personopplysninger, kontakt:

info@tackl.no

 

 

SAMTYKKEERKLÆRING FOR HABIIT

 

Foreldre/foresatte må samtykke til behandlingen av personopplysninger på vegne av sitt barn. Ved å samtykke ved bruk av den foresattes e-post bekrefter du at du har foreldreansvar for bruker av appen.

 

I appen vil brukeren bli bedt om å oppgi følgende personopplysninger:

 

  • Epostadresse for kommunikasjon med Tackl, eks. ved resetting av passord.

  • Brukerlokasjon.

  • Koordinater til skole.

  • Brukerens subjektive meninger og inntrykk av daglige rutiner, skolefag og andre skolerelaterte aktiviteter.

  • Brukerens timeplan.

 

I tillegg blir brukeren bedt om å oppgi et valgfritt kallenavn.

 

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte Tackl, eller ved å slette brukerens konto. Dersom samtykket trekkes tilbake vil ikke appen kunne brukes.

info@tackl.no

 

INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet, via nettleseren din. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg.

Den vanligste typen lokal lagring av data er informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som lagres på din enhet (PC, mobiltelefon eller nettbrett). Disse filene gjør at vi kan kjenne igjen nettleseren din. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trafikken på nettstedet, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og av våre partnere i analysesammenheng. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig.

Når man besøker et nettsted, har man krav på informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler, og man må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren din.

 

Dersom du ikke ønsker at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt sidebesøk på tackl.no, kan du endre innstillingene i din nettleser. Du vil fortsatt kunne bruke nettstedet, men vær oppmerksom på at nettstedet vil ha begrenset funksjonalitet.

bottom of page