top of page
Search
  • Sindre, CEO

Bedre helse gjennom spill

Spill kan skape positiv adferdsendring, og gjøre hverdagen morsommere, enklere og mer motiverende. Derfor lanserer vi spillet Habiit høsten 2020.


Det globale markedet for såkalt mHealth — helsebringende tjenester levert via mobilen, var i 2019 på 25 milliarder dollar, men er ventet å femdoble seg de neste fem årene. Denne uken fortalte CNN at selskapet Akili Interactive har fått godkjent et spill til behandling av barn med ADHD i USA. Spillet fåes nå på resept.


Nye muligheter

Det å gi pasienter — enten de er barn, voksne eller eldre, muligheten til å forbedre egen helse via mobilen er ressursbesparende for det offentlige. Samtidig gir det brukerne nye muligheter til å monitorere og forebygge egen helse.Mellom 5% og 7% av alle skolebarn verden over har angstrelaterte problemer som fratar de muligheten til å mestre skolehverdagen. Antall barn som i mildere grad strever med hverdagslige rutiner er langt flere. I tillegg vet vi at mange barn synes overgangen mellom barnehage og skole er vanskelig


Vi utvikler Habiit, et spill som styrker barn og unges psykiske helse ved gjøre deres hverdagslige rutiner mer oversiktlige, morsomme og motiverende.


Spillet er utviklet på barnas premisser, og er designet i samarbeid med barn i Oslo, Stavanger og på Sunnmøre. Til sammen rundt 40 barn har så langt testet og evaluert spillet. I tillegg er spillet blitt presentert for miljøterapeuter, lærere, foreldre, psykologer og andre helsefagarbeidere i de samme byene inkludert kommunene Asker, Færder og Fredrikstad.


Spill kan tilby ekte løsninger

Et mobilspill kan aldri erstatte menneskelig kontakt. Du kan ikke bytte ut psykologen din med en app (selv om det i dag finnes flere løsninger hvor du kan møte psykolog i en app). Men et helsefremmende mobilspill kan supplere de verktøyene og metodene som allerede finnes, og være en nyttig hjelp som folk har i lomma.

Adferdsendring tar tid. Det tar også tid å endre syn på hvordan teknologi og spill kan hjelpe oss mennesker på måter vi ikke har sett for oss tidligere.

I boken Reality is Broken skriver spilldesigneren og fremtidsforskeren Jane McGonigal:


"I want games to be something that everybody does, because they understand that games can be a real solution to problems and a real source of happiness."
Dette er også noe vi tror på. Spill er avkobling og fornøyelse, men det kan også skape trygghet og gjøre mennesker i stand til å føle mestring. Det er dette vi jobber med nå, og til høsten er vi klare til å vise frem hva vi har laget.


Lyst til å vite mer om Tackl og Habiit? Ta kontakt på sindre@tackl.no


Spillet Habiit er utviklet i samarbeid med barn, foreldre, helsefagarbeidere og forskere på NTNU og UiS. Spillet er støttet av Innovasjon Norge, Stiftelsen Dam, Forskningsrådet og SkatteFUNN.

178 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page